Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

Support to West Estonian-Latvian youth initiatives and co-operation.
LÄÄNE-EESTI JA LÄTI NOORTE  OMAALGATUSE JA KOOSTÖÖ EDENDAMINE.

INTERREG Est-Lat programmi prioriteet: 
3. Aktiivsed, jätkusuutlikud ja integreeritud kogukonnad
3.2 Tegevuste edendamine rohujuure tasandil

 Projekti partnerid:
Ventspilsi Noortekogu  – projektijuht Kristians Jacevics
MTÜ Triigi Trikirand      – projektijuht Tuuli Pärtel

 Projekti toimumisaeg:
Jaanuar 2012 kuni oktoober 2013

 Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on Eesti ja Läti noorte omaalgatuse ja koostöö aktiviseerimine, et suunata neid piirkondade ettevõtluse ja kodanikualgatuse koostöövõrgustike loomisele, arendamaks piirkondade noorte ettevõtlikkust jätkusuutlikuks tegutsemiseks Euroopa Liidu majandusruumis.
Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi neli  9-päevast laagrit (seminarid, õppetoad, kultuuriüritused, õppeekskursioonid) ja konverents koos näitusega. Projekti käigus arendatakse ettevõtlikkusega seotud hoiakuid ning oskusi: loovust, avatust, julgust, koostöövalmidust, eesmärgistatust, algatus-, kriitilise mõtlemise- ja juhtimisvõimet jms. Koostööd tehakse ka kohtumiste vaheajal, mil osalejatele antakse mitmesuguseid ülesandeid läbitud teemadega tegelemiseks.

 Projekti sihtgrupp:
Sihtgruppi kuuluvad 16 kuni 25 aastased noored Saaremaa Leisi vallast (vabadele kohtadele kaasatakse ka teiste Saaremaa piirkondade noori) ja Läti Kurzeme piirkonnast.
Vahetusgruppides osalevad 18 noort Saaremaalt ja 18 noort Ventspilsist. Eeldatakse, et kahe aasta jooksul osalejad gruppides vahetuvad ja projektis on võimalik osaleda kuni 50 noorel kummastki riigist (kokku 100 noort).
Koostatava brošüüri, kodulehe ja otseste kontaktide kaudu antakse teavet projekti kohta ja uusi teadmisi umbes 400-le noorele kummastki riigist (kokku 800 noorele).

Laagrites toimuvad koolitused, töötoad, kohtumised ettevõtete ja avaliku sektori asutuste esindajatega ning kultuuri- ja spordiüritused.

 Youth exchange times:
1.    Youth media and information – 25.06 – 03.07. 2012 Ventspils , Latvia
2.    Innovative youth, youth entrepreneurship, youth employment – 11.-19.08.2012 Leisi, Estonia
3.    Youth health and social responsibility – 28.12.2012 – 5.01.2013 Ventspils, Latvia
4.    Creative and cooperative youth - 25.06 – 03.07. 2013  Leisi, Estonia

Vahetusgruppide liikmete aktiviseerimiseks antakse neile kohtumiste vaheaegadel iseseisevad ülesanded, mille elluviimisel abistavad noori projektimeeskonna liikmed interneti teel suheldes ja kodulehe vahendusel, noorte asukohariigis ka otsesel suhtlemisel.

Vaheaegadele planeeritud tegevused:
ja 2. kohtumise vahele jääval suvekuul organiseeritakse noorte riikidevahelist koostöövõrgustikku, kirjutatakse 1. kohtumise kohta artiklid kohaliku ajakirjanduse jaoks ja aidatakse projektimeeskonna liikmetel ette valmistada teist kohtumist.

  1. ja 3. kohtumise vahele jäävatel kuudel tehakse kokkuvõtteid esimestest kohtumistest; viiakse koolides läbi 6 infopäeva (3 Eestis ja 3 Lätis), kus projektis osalejad tutvustavad projekti eesmärke ja elluviimist; tutvustatakse projekti kohalikes ajakirjandusväljaannetes; alustatakse projekti brožüüri ja kodulehe koostamist ja arendatakse edasi koostöövõrgustikku.
  2. ja 4. kohtumise vahel viiakse läbi samasugused tegevused, kui 2.- ja 3. kohtumise vahelisel ajal. Lisaks alustatakse materjalide kogumist konverentsil eksponeeritava näituse jaoks.

Pärast neljandat kohtumist osalevad vahetusgruppide liikmed  2013.a. sügisel Ventspilsis toimuva projekti lõppkonverentsi korraldamisel ja konverentsil.
 

LÕPPES PALJU POSITIIVSEID ELAMUSI PAKKUNUD NOORTEPROJEKT Youth initiatives and co-operation 

Lõpule on jõudnud 22 kuud (jaanuar 2012 – november 2013)  kestnud INTERREG Est-Lat programmi noorteprojekt  

Rohkem informatsiooni, fotod ja projekti kohta koostatud brožüüri e-versiooni leiate kodulehelt: http://balticyouth.eu/ee/